För Hyresgäster

Här kan du hitta information och svar på vanliga frågor som rör ditt boende hos oss. Om du inte hittar den information du söker så får du givetvis gärna kontakta oss.

 1. Vilka öppettider har ni?

  Telefontid är vardagar mellan kl 09:00 och 12:00 på nummer 035-12 10 80. Besök på vårt kontor måste anmälas i förväg på telefon för att vi ska kunna garantera att vi kan ta emot dig.

 2. Hur får jag hjälp efter kontorstid?

  Felanmälan:

  Felanmälan kan göras, dygnet runt, direkt här på hemsidan. Vi registrerar din anmälan nästkommande arbetsdag.

  Vid akuta fel övrig tid ring 035-12 10 80. Med akuta fel avses fel som kan orsaka skador på person eller fastighet/egendom. Vid ej akuta fel görs felanmälan på hemsidan.

 3. Övriga ärenden:

  Du kan kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida eller via e-post.

  Jag vill göra en felanmälan men har svårt att ringa under kontorstid, hur gör jag?

  Det går jättebra att göra en felanmälan, dygnet runt, direkt här på hemsidan. Vi registrerar din anmälan nästkommande arbetsdag och du blir snarast möjligt kontaktad för åtgärd. Se till att du lämnar rätt telefonnummer så att du är tillgänglig när åtgärden ska utföras.
  Ange även om vi kan gå in i din lägenhet med huvudnyckel utan att behöva kontakta dig i förväg.

 4. Inflyttning till lägenhet

  Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse med oss. Tag reda på avflyttande hyresgästs telefonnummer för snabbare inkoppling av Ditt nya telefonnummer.

 5. Betalning av hyra

  Hyran skall betalas i förskott och erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

 6. Uppsägning av lägenhet

  Uppsägning skall alltid ske skriftligen och göras på hyreskontraktets baksida. Uppsägningstiden för lägenheter är tre månader och gäller från kommande månadsskifte och tre månader framåt.

 7. Utflyttning från lägenhet

  Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är normalt tre månader och räknas från närmast kommande månadsskifte.

  Om du sagt upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att visa lägenheten för nya intressenter. Du måste ha flyttat ut och lämnat tillbaka nycklarna senast klockan 12.00 den dag som hyresavtalet upphör att gälla, om inget annat avtalats. Är det en lördag eller helgdag får du flytta ut första vardagen därefter. Före avflyttningen ska vi gemensamt göra en besiktning av lägenheten.

  Lägenheten skall vara noggrant städad och rengjord. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen. Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten såsom dörrar, hatthyllor mm skall finnas i lägenheten. Är du osäker ring förvaltningen. Besiktning av lägenheten skall i normala fall göras när lägenheten är tömd och efter överenskommelse med förvaltningen.

  Samtliga nycklar som hör till lägenheten skall vara återlämnade senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden) gäller även nyckel och lås till bokning av tvätttider. Skulle du inte fullgöra någon av skyldigheterna enligt ovan tvingas vi debitera dig för motsvarande kostnader.

 8. Sophantering

  Tänkpå att knyta soppåsen väl innan du kastar den i soptunnan.

 9. Tvättstugorna

  Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare. Respektera de tvättider som gäller.

 10. Får jag sätta upp en vägg-tv i min lägenhet?

  Ja, om monteringen görs fackmannamässigt. Att borra i en vägg medför alltid risk att skada el- och vattenledningar. Använd hellre ett bordsstativet på din tv så slipper du skador på väggen. Du är dock alltid skyldig att återställa den dagen du flyttar ut. En vägg-tv innebär ofta stora hål som kan vara besvärliga att återställa.

 11. Får jag renovera och inreda på egen hand i min lägenhet?

  Det går bra att du på egen hand målar och tapetserar din lägenhet. Men du måste tänka på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Har du använt felaktigt material, utfört jobbet slarvigt eller valt extrema färger och mönster kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar ut.

  Rådgör alltid med oss på förvaltningen innan du sätter igång.

 12. Får jag montera tvätt-/diskmaskin i min lägenhet?

  Nej, så kallade fasta el- och rörinstallationer får bara göras av fackman med behörighet. Den här regeln är till för din egen och andras säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar. Ta därför alltid kontakt med oss på förvaltningen om du vill sätta in tvätt- och/eller diskmaskin i lägenheten.

 13. Något går sönder, vart vänder jag mig?

  Saker som gått sönder eller slits ut som tillhör lägenheten, behöver du inte laga eller byta själv. Uppstår ett fel eller skada i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen som till exempel tvättstugan, kontakta snarast oss, så att felet inte förvärras. Det kan gälla allt från droppande kranar till att kylskåpet stannat med mera. Om ett fel uppstår med större skada som följd och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

 14. Om något går sönder, vem betalar?

  Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller till exempel externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar. Kort sagt, det är du som är ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.

 15. Vad gör jag om grannarna stör?

  I hyreslagen uttrycks: Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

  Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall du kontakta Securitas via vår trygghetsjour(se nedan). Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till Hyresnämnden.

 16. Securitas trygghetsjour

  För allas trivsel, trygghet och säkerhet
  NM Olssons Skog & Fastigheter är ansluten till bevakningsföretaget Securitas beträffande trygghetsjour. Läs mer om det här.
  Trygghetsjouren: 010-470 51 50

 17. Hantering av personuppgifter för hyresgäst

  NM Olssons Skog & Fastigheter hanterar personuppgifter för Dig som hyresgäst enligt gällande lagstiftning.
  Läs mer här Personuppgiftshantering för Hyresgäster.

Kunde inte hitta svaret? Vi kan hjälpa!

Genom att fylla i formuläret kan du skicka frågor. Vi svarar på dina frågor så fort som möjligt.