Våra Skogsfastigheter

Skogsfastigheter

NM Olsson skog och fastigheter äger och förvaltar ett antal skogsfastigheter i Halland. Vi bedriver ett modernt jord och skogsbruk som vi baserar på ett långsiktigt ägande.